Gratis elektronische bibliotheek

Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting - P.C Bogert

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2005-11-24
BESTANDSGROOTTE: 5,19
ISBN: 9789013028928
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: P.C Bogert

P.C Bogert Epub boeken van Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Dit onderzoek gaat over de bijzondere strafuitsluitingsgrond, een vorm in de techniek van regel en uitzondering, als fenomeen in het Nederlandse strafrecht. Dit fenomeen kent verschillende materieelrechtelijke en formeelrechtelijke aspecten.Op het eerste gezicht lijkt het duidelijk: er zijn de algemene strafuitsluitingsgronden zoals noodweer, ontoerekeningsvatbaarheid en overmacht en er zijn bijzondere strafuitsluitingsgronden. Bij de beantwoording van de vraag wat bijzondere strafuitsluitingsgronden zijn kan er wel eens verwarring ontstaan als ervan uitgegaan wordt dat ongeschreven strafuitsluitingsgronden zoals afwezigheid van alle schuld en ontbreken van de materiële wederrechtelijkheid te zien zijn als bijzondere strafuitsluitingsgronden.Maar er is méér dan alleen die buitenwettelijke ongeschreven strafuitsluitingsgronden. In het Bijzonder Deel van het Wetboek van Strafrecht zijn namelijk bepalingen te vinden die eveneens als bijzondere strafuitsluitingsgrond te zien zijn. In deze studie wordt onderzocht hoe deze vorm van de bijzondere strafuitsluitingsgrond moet worden ingepast in de strafrechtsdogmatiek. Een vraag die nadrukkelijk aan de orde zal komen is de vraag of de bijzondere strafuitsluitingsgrond dezelfde functie als de algemene strafuitsluitingsgrond heeft. Het onderzoek is derhalve een beschouwing over de plaats van de bijzondere strafuitsluitingsgrond. De precieze positionering of, bescheidener, het bieden van een visie met betrekking tot de bijzondere strafuitsluitingsgrond te midden van algemene aspecten in het systeem van strafbaarheid staat in dit onderzoek centraal. Naast het strafrecht worden eveneens soortgelijke bepalingen in het bestuursrecht bekeken.

...tisch en wetgevings-technisch perspectief: Author: P ... Wat rijmt er op SCHULDUITSLUITING? 3628 rijmwoorden ... ... .C. Bogert: Degree grantor: Erasmus School of Law: Supporting host: Erasmus School of Law: Date issued: 2005-11-11: Access: Open Access: Reference(s) rechtsdogmatiek, rechtvaardigheidsgronden ... Deze pagina is voor het laatst bewerkt op 19 jan 2018 om 21:14. De tekst is beschikbaar onder de licentie Creative Commons Naamsvermelding/Gelijk delen, er kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn.Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wi ... bol.com | Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting ... ... .Zie de gebruiksvoorwaarden voor meer informatie. Wikipedia® is een geregistreerd handelsmerk van de Wikimedia Foundation, Inc., een organisatie zonder winstoogmerk. Binnen het strafrecht kennen we de volgende wettelijke en buitenwettelijke strafuitsluitingsgronden. WETTELIJKE RECHTVAARDIGINGSGRONDEN. Overmacht in noodtoestand (art. 40 Sr.) Noodweer (art. 41 lid 1 Sr.) Uitvoering van een wettelijk voorschrift (art. 42 Sr.) Uitvoering van een bevoegd gegeven ambtelijk bevel (art. 43 lid 1) Voor rechtvaardiging en schulduitsluiting: de bijzondere strafuitsluitingsgrond in strafrechtsdogmatisch en wetgevings-technisch perspectief . By P.C. Bogert. Download PDF (17 KB) Abstract. Dit onderzoek gaat over de bijzondere strafuitsluitingsgrond, een vorm ... Download PDF: Sorry, we are unable to provide the full text but you may find it at the following location(s): http://hdl.handle.net/2066/367... (external link) Op zoek naar artikelen van P.C Bogert? Artikelen van P.C Bogert koop je eenvoudig online bij bol.com Snel in huis Veelal gratis verzonden Bogert, Voor rechtvaardi­ ging en schulduitsluiting (diss. EUR), Deventer: Kluwer 2005, p. 289. Een voorbeeld kan worden gevonden in art. 261, ... de toestemming is wel een noodzakelijke voor­ waarde voor de rechtvaardiging.8 Naast het studentenleven kan bij dergelijke bijzondere contexten worden gedacht aan de sportbeoefening of de Essay m.b.t. strafuitsluitingsgronden met name noodweer - Ik ben op dit moment bezig met een essay dat als thema "Rechtvaardigheid van Straf" heeft. Ik heb besloten dit m.b.t. noodweer te doen. De overheid heeft immers het geweldsmonopolie, echter in sommige situaties zijn er dus wel omstandighede... Een dergelijke rechtvaardiging van artsenhandelingen die tot de normale medische praktijk behoren, ... De terughoudendheid van het kabinet komt het sterkst tot uiting in het afwijzen van een rechtvaardigingsgrond voor levensbe...