Gratis elektronische bibliotheek

Vragen over beleid - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: 2003-08-01
BESTANDSGROOTTE: 10,19
ISBN: 9789059312395
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

none Epub boeken van Vragen over beleid zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Beleidswetenschappen worden gekenmerkt door een grote variëteit aan perspectieven en benaderingen. Er bestaat een waarachtige toren van Babel van waardevolle paradigma's die ieder op eigen wijze een bijdrage leveren aan de studie van beleid. Dit heeft ook gevolgen voor de beoordeling van het beleid. De beoordeling van beleid is namelijk complexer dan een oordeel over de effectiviteit ervan. De beoordeling van beleid kan plaatsvinden aan de hand van vier vragen. Ten eerste: werkt het? Deze vraag verwijst naar de effectiviteit en efficiency van beleid. Ten tweede: past het? Draagvlak is een tweede criterium op grond waarvan beleid kan worden beoordeeld. De derde vraag verwijst naar criteria die zijn afgeleid van de juridische rationaliteit die aan beleid ten grondslag ligt: mag het? Ten slotte is er de vraag naar de legitimiteit: hoort het?In de bundel Vragen over beleid worden bovenstaande vragen nader uitgewerkt en in verband gebracht met de ontwikkeling van beleidsprocessen. Vervolgens wordt door middel van een aantal thema's en casussen gedemonstreerd dat het spelen met deze vragen beleidsmakers in staat stelt inzicht te verwerven in de spanningen en dilemma's die onlosmakelijk verbonden zijn met het beoordelen en waarderen van beleid.Vragen over beleid is bij uitstek geschikt voor beleidsmakers binnen de overheid en daaraan verwante organisaties, docenten en studenten aan de opleidingen bestuurskunde en adviseurs die betrokken zijn bij het ontwikkelen, uitvoeren en evalueren van beleid.Deze bundel is de neerslag van het onderzoeksprogramma Waardering van en door het openbaar bestuur zoals dat is uitgevoerd binnen de opleiding Bestuurskunde van de Erasmus Universiteit in Rotterdam.

...rijgen kinderen de mogelijkheid om ook met andere kinderen, buiten hun eigen stamgroep, te spelen ... SP stelt vragen over lik-op-stuk beleid gemeente Enschede ... ... . Als een kinderopvangorganisatie ervoor kiest een open deuren beleid te voeren, moet dat in het pedagogisch beleidsplan worden aangegeven. Veelgestelde vragen over de levenscyclus - modern beleid. 03/13/2020; 3 minuten om te lezen; In dit artikel. Oorspronkelijk gepubliceerd: 24 augustus 2016 Vragen over beleid droogteperiode. Door. Redactie - 12 maart 2019. 21. 2982. Namens de SGP fractie in het bestuur van Waterschap V ... PvdA/GroenLinks stelt vragen over beleid arbeidsmigranten ... ... . Door. Redactie - 12 maart 2019. 21. 2982. Namens de SGP fractie in het bestuur van Waterschap Vallei en Veluwe heeft bestuurslid Lambert Polinder vragen gesteld over het gevoerde beleid tijdens en na de droogteperiode van vorig jaar. Nu duizenden bouwprojecten stilliggen doordat ons land te veel stikstof uitstoot, kwamen op NUjij, het discussieplatform van NU.nl, tientallen vragen binnen over stikstof en hoe het nu verder moet. De uitbraak van het coronavirus (COVID-19) heeft gevolgen voor ondernemers die internationaal zakendoen. Op het moment krijgen wij veel vragen over corona en zakendoen met Polen. Wij hebben de belangrijkste vragen en antwoorden voor u verzameld.Laatste update: 12 juni 2020, 16:58 - Reisbeperkingen en verplichte quarantaine voor interne EU-grenzen per 13 juni opgeheven. Zes vragen en antwoorden over het nieuwe beleid. In treinen, bussen en trams moeten vanaf 1 juni verplicht mondkapjes worden gedragen. Maar het kabinet gaat dat niet faciliteren, zei premier Mark ... Veelgestelde vragen over de Veilige Principes bij het toedienen van medicijnen in de ouderenzorg. Toon zoekbalk Toon menu. Kennisplein voor verpleging, verzorging ... De zorgorganisatie moet in haar beleid een aantal dingen opnemen over onvrijwillige zorg thuis: a. Beantwoording vragen over de reikwijdte van de woningbouwimpuls. De leden van de VVD en D66 hebben vragen gesteld over de ondergrens van 500 woningen. Zij vragen om de eerste inventarisatie aan projecten inzichtelijk te maken, om geen aantallen te noemen als ondergrens en als voorwaarde 'een substantieel aantal woningen' aan te houden. Vragen over testbeleid UMCG Print . 23 maart 2020. Wanneer test het UMCG een patiënt of een medewerker? In het weekblad de Groene Amsterdammer verscheen een interview met Alex Friedrich dat niet onopgemerkt is gebleven. Naar aanleiding van het artikel kwamen veel vragen en reacties binnen. Hieronder staan de meest ... Kritische vragen over het opendeurenbeleid. ... Alleen als kinderen zich lopend kunnen verplaatsen heeft zo'n beleid zin. Maar ook voor dreumesen en peuters raadt BOinK maximaal twee keer per dag een uurtje aan. Voor schoolkinderen is een opendeurenbeleid bijna altijd aan de orde. Antwoorden op veelgestelde vragen over Vast beleid. Veelgestelde vragen over levenscyclus - Vast beleid. 05/15/2019; 6 minuten om te lezen Er kunnen meerdere redenen zijn om u zorgen te maken over de gevolgen van terrorisme en politieke dreiging. Om snel in kaart te brengen waar u staat en of u wel genoeg bent geïnformeerd en voorbereid, hebben wij een korte vragenlijst ontwikkeld: 'Tien vragen over uw Safety & Security-beleid'. 41 vragen en antwoorden over Asielbeleid. Achtergrond asielzoekers. Welke landen staan op de lijst van veilige landen van herkomst? Wat gebeurt er met asielaanvragen van mensen uit veilige landen? Asielprocedure Nederland. Wanneer krijgt iemand asiel in Nederland? Hoe verloopt het aanvragen van asiel? Vragen over hondenbeleid ... In verband met de ergernis over dit beleid heeft de PvdA Hellevoetsluis al eerder geageert, en nu opnieuw stellen wij dit inconsistente beleid aan de kaak. Wij hebben in Hellevoetsluis heeft hierover schriftelijke de volgende vragen aan he...