Gratis elektronische bibliotheek

Vrij Zicht op christendom - Jos van de Laar

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2016
BESTANDSGROOTTE: 9,32
ISBN: 9789460360886
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Jos van de Laar

Veel plezier met het gratis lezen van Vrij Zicht op christendom Jos van de Laar epub boeken

Omschrijving:

In boeken over het christendom, ook in een studieboek als dit, komen steevast onderwerpen aan de orde als: 'Wie was Jezus van Nazareth?', 'Wat is het Nieuwe Testament voor een boek?' en 'Wat bevatten de evangeliën aan historische feiten?' En natuurlijk ook de geschiedenis: het christendom in de middeleeuwen, het monnikenwezen, de misstanden in de kerk en de reformatie, de confrontatie met de Verlichting, de opkomst van wetenschap en techniek, de industriële revolutie, het christendom in onze tijd en de positie van de kerken in geseculariseerde westerse landen waarin mensen zich niet langer simpel de les laten lezen maar zelf hun weg kiezen. Dat alles komt ook in 'Vrij Zicht' op christendom aan de orde.Maar zoals ieder boek over christendom ook bepaalde accenten plaatst, gebeurt dat hier ook. In Vrij Zicht op christendom besteden we namelijk extra aandacht aan de positie die het christendom in de maatschappij innam en nog inneemt. Daarmee wordt ook duidelijk dat een juist begrip van onze cultuur niet mogelijk is als je het christendom daar niet bij betrekt. In de loop van de westerse geschiedenis is veel van wat het christendom heeft gezaaid elders opgeschoten en dan niet meer als christelijk herkenbaar.De geschiedenis van het christendom begint hoe dan ook, dat zul je ongetwijfeld weten, met de persoon van Jezus van Nazareth. Al bij dat allereerste begin spelen politieke machtsverhoudingen een beslissende rol. Het zijn de Romeinse machthebbers die Jezus van Nazareth ter dood veroordelen omdat hij zich uitgegeven heeft voor koning van de Joden. Die executie was het begin van een geschiedenis van tweeduizend jaar waarin het christendom telkens in nieuwe situaties geconfronteerd werd met de maatschappij en haar politieke machtsverhoudingen. Zo zal het christendom gedurende de eerste eeuwen te maken krijgen met diezelfde Romeinse machthebbers, en ook de invloed ondergaan van een maatschappij die niet doortrokken is van een Joodse, maar van een Grieks-Romeinse cultuur. Vervolgens zal het christendom zelf mede vormgeven aan de maatschappij, met name tijdens de middeleeuwen. Het christendom zal eeuwen in het centrum van de politiek en de maatschappij staan in de vorm van een verbond tussen troon en altaar. In onze tijd kennen we het christendom heel anders, namelijk in een vorm waarin het vele stappen heeft moeten terugzetten, terug uit dat centrum van de macht. Christelijk geloof is in belangrijke mate een privézaak geworden, de kerken zijn niet langer medeheersers in de samenleving maar eerder een soort particuliere instellingen naast zovele andere. Dat zal ons bij de laatste hoofdvraag van dit boek brengen, de vraag naar de toekomst van het christendom.

...gitale nieuwsbrief en op social media willen we je elke dag inspireren om hoopvol te leven en te geloven ... Christendom | Tag | NU - Het laatste nieuws het eerst op NU.nl ... . Nieuwsbrief Schrijf je in voor de nieuwsbrief en ontvang elke week het beste ... Het zou kunnen zijn dat de wederkomst in vrij letterlijke zin zal plaatsvinden, maar ik denk dat iemand zich niet op een dergelijke gebeurtenis moet blindstaren. Zelf ga ik ervan uit dat de wederkomst van Christus symbool staat voor het loslaten van al je karakterfouten en voor het toelaten van werkelijke liefde en inspiratie. Het christendom had op dat moment echter wel de nodige interne twisten en ontwikkelingen meegemaakt. M ... Vrij zicht op christendom, leerboek - Boeken - Damon ... ... . Het christendom had op dat moment echter wel de nodige interne twisten en ontwikkelingen meegemaakt. Met name in Egypte en Syrië kreeg de ascetische beweging steeds meer volgelingen. Steeds meer heremieten (letterlijk: 'mensen in de wildernis') en kluizenaars zagen in eenzame afzondering en zelfkwelling een directe weg naar verlossing. De Vrijer volstaat met te constateren dat op gelijksoortige voedingsbodems gelijksoortige gewassen gaarne groeien' (pag. 112); Schortinghuis zelf zegt in dit verband: ons oogmerk is, om het bevindelijke en gestaltelijke van het waare Christendom te vertonen uit het Heylige Woord en de bevindingen der Heylige in het Woord Gods angeteykent, neffens de bevindingen en gestalten der Hedendaagsche ... IGJ houdt zicht op openstelling bezoek in verpleeghuizen. Nieuwsbericht | 01-07-2020 | 09:30. Sinds 24 juni zijn alle verpleeghuizen die langer dan twee weken vrij zijn van besmettingen met Covid-19 weer open voor bezoek. Het laatste Christendom nieuws het eerst op NU.nl. Pakistaans hof spreekt christelijke vrouw vrij van godslastering woensdag 31 oktober 2018 om 10:25 - Buitenland...