Gratis elektronische bibliotheek

De zeventiende eeuw 27/2 - Loopbaan in de Lage Landen - none

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2011
BESTANDSGROOTTE: 5,63
ISBN: 9789087042622
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: none

Veel plezier met het gratis lezen van De zeventiende eeuw 27/2 - Loopbaan in de Lage Landen none epub boeken

Omschrijving:

De zeventiende eeuw 27/2 - Loopbaan in de Lage Landen 1e druk is een boek uitgegeven bij Verloren B.V., Uitgeverij. ISBN 9789087042622 Sociale mobiliteit hangt in de vroegmoderne tijd nog sterk samen met afkomst, maar tegelijkertijd lijkt het individu een steeds actievere rol te kunnen spelen in het vormgeven van de eigen loopbaan en carri re. Maar wat waren de mogelijkheden en beperkingen van dat individu? Welke strategie n werden gevolgd en wat waren de parameters voor succes, in verschillende beroepsgroepen en sociale lagen van de bevolking? Welke rol speelden zelfpresentatie, netwerken, patronage of de markt? In dit themanummer van De Zeventiende Eeuw worden deze vragen vanuit verschillende invalshoeken onderzocht door wetenschappers uit Nederland en Vlaanderen. Na een inleiding van Maarten Prak leidt dit themanummer de lezer langs ambachtslieden en wetenschappers, priesters en predikanten, kunstenaars en boekverkopers.

...arrière in de Gouden Eeuw Maarten Prak Maarten Prak is hoogleraar Economische en Sociale Geschiedenis aan de Universiteit Utrecht ... 17e eeuw - Wikipedia ... . ... De samenleving in de Lage Landen werd niet heel sterk beheerst door standsopvattingen. De Gouden Eeuw is een periode in de Nederlandse geschiedenis die goeddeels samenvalt met de zeventiende eeuw.De noordelijke Nederlanden, die samen de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden vormden, maakten een bloeiperiode door op gebied van handel, wetenschap en kunsten.Ook wat betreft haar politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande ... inhoud: V ... De zeventiende eeuw Loopbaan in de Lage Landen door Feike ... ... .Ook wat betreft haar politieke en militaire macht (vooral ter zee) nam de Republiek in de wereld een vooraanstaande ... inhoud: Van de redactie MAARTEN PRAK, Loopbaan en carrière in de Gouden Eeuw DAVID VAN DER LINDEN, Predikanten in ballingschap. De carrièrekansen van Jean en Isaac Claude in de Republiek CLAARTJE RASTERHOFF, Carrière en concurrentie in een culturele sector. De Amsterdamse boekhandel, 1580-1800 NINA GEERDINK, Een glazenmaker op de Parnas. De zeventiende eeuw. Jaargang 23 (2007) ... de Raad van State had in het recente verleden nogal eens zijn invloed aangewend ten faveure van zijn beide zoons en hun loopbaan. De oudste van de twee, Maurits, had hij opgeleid tot erfopvolger in zijn eigen functie. Geloven in de Gouden Eeuw. Nederland is het land van de verdraagzaamheid en tolerantie. Zo staan we in de wereld bekend, we kloppen er onszelf ook graag voor op de borst. Of het nu gaat om de acceptatie van minderheden, van het homohuwelijk of een scala aan geloofsovertuigingen, het kan bij ons allemaal. We vinden ook dat het móet kunnen. 1 DE KUNSTMARKT IN NEDERLAND IN DE ZEVENTIENDE EEUW De productie, distributie en afname van schilderijen in Nederland tijdens de zeventiende eeuw verschilde in een aantal opzichten van andere Europese landen in diezelfde periode. Deze verschillen zitten in het aantal kunstenaars, de omvang en de aard van de productie, de wijze van distributie (de kunsthandel) en de receptie (de kopers). De geschiedenis van de Lage Landen is het verhaal van de Lage Landen, een laagvlakte in Noordwest-Europa die het stroomgebied vormt van de beneden-Rijn, de beneden-Maas en de Schelde, grotendeels overeenkomend met het huidige Nederland en België.Vóór de negentiende eeuw bestond er in het gebied geen eenheidsstaat en tot die tijd kenden de gewesten in deze contreien ieder hun eigen bestuur ... De belangrijke 'Nederlandse' 2. deelname aan het epos van de jezuïeten-missie in China in de tweede helft van de 17e eeuw vindt in niet geringe mate haar oorsprong in het verblijf van Martino Martini, S.J. (o 1614-†1661) 3. in de Lage Landen in 1654. De zeventiende eeuw. Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief. Het Jaarboek De Zeventiende Eeuw.Cultuur in de Nederlanden in interdisciplinair perspectief is een uitgave van de Werkgroep Zeventiende Eeuw. Met ingang van 1 januari 2017 komt deze uitgave (samen met het open access tijdschrift Early Modern Low Countries) in de plaats van het tijdschrift De Zeventiende Eeuw. Bestel Loopbaan in de Lage Landen Voor 23:00 besteld, morgen in huis! 20% korting voor vaste klanten Altijd een inspirerend advies Lutheranen in de Lage Landen Lutheranen in de Lage Landen Geschiedenis van een godsdienstige minderheid (ca ) Onder redactie van K.G. van Manen Uitgeverij Boekencentrum Zoetermeer Deze uitgave Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2018 . Loopbaan in de Lage Landen Tweelinge eener dragt . Vrouwen rondom Huygens . Uitgevers Verloren b.v., uitgeverij. Top 33. Ondergronds LvG De vlinderkamer In hechtenis De jongen, de mol, de vos en het paard De zeven zussen. Net bekeken. Jaarboek De Zeventiende Eeuw 2018 . Loopbaan in de Lage Landen Tweelinge eener dragt . Vrouwen rondom Huygens . Uitgevers Boom uitgevers Amsterdam, Verloren b.v., uitgeverij. Top 33. De orchideeëntuin Totaal gesloopt Zilveren vleugels Nog lange niet Als het bloedt Staat van beleg. De 17e eeuw brengt voor de Zuidelijke Nederlanden een aaneenschakeling van oorlogen, ... Enkele zeventiende-eeuwse Nederlandse voorbeelden zijn de Noorderkerk in Amsterdam, ... (1566 - 1633) naar de lage landen wordt gebracht, waar de verdegaal aan de lokale smaak wordt aangepast. Mannen dragen de uit Spanje afkomstige pofbroek. dieren...