Gratis elektronische bibliotheek

Diversiteit in de samenleving - Lucho Rubio Repáraz

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: juli 2017
BESTANDSGROOTTE: 3,4
ISBN: 9789023255031
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Lucho Rubio Repáraz

Lucho Rubio Repáraz Epub boeken van Diversiteit in de samenleving zijn voor u beschikbaar na registratie op onze website

Omschrijving:

Diversiteit in de samenleving 1e druk is een boek van Lucho Rubio Repáraz uitgegeven bij Gorcum B.V., Koninklijke van. ISBN 9789023255031 Wie in het sociale domein werkt, krijgt te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Denk bijvoorbeeld aan sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen.Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën.Het boek geeft een compleet beeld van de context van de superdiverse samenleving en de consequenties voor de sociaal werker in de 21e eeuw. Het biedt een 'totaaloverzicht' van wat de gevolgen zijn van de toenemende diversiteit van onze samenleving voor professionals in de hulpverlening.Diversiteit in de samenleving is opgebouwd uit drie delen. Deel 1 bevat de theoretische beschouwingen. Het beschrijft het ontstaan van de (super)diverse samenleving in de Nederlandse en Vlaamse context. Ook de theoretische (sociologische) achtergronden komen aan bod. Begrippen als superdiversiteit, inclusie, participatie en toegankelijkheid komen aan de orde. Niet alleen de presentiebenadering wordt belicht, maar ook diversiteitscompetenties en diversiteitsbewuste communicatie. Centraal in dit theoretische deel staat de vraag: Wat betekent dit voor het beroepenveld van de sociale professional?In deel 2 volgt een beschrijving van de praktijk en in deel 3 de thema's in een (super)diverse samenleving. Op elk thema wordt inhoudelijk ingegaan en een koppeling met de praktijk gemaakt. Actuele thema's als participatie, armoede, religie, (trans)gender, (homo)seksualiteit en transmigratie passeren de revue.Ieder hoofdstuk bevat casussen en leer/werkopdrachten. Het boek is aangevuld met multimediale materialen; extra praktijkcases met audiovisueel materiaal, multimediale bronnen en een online docentenhandleiding.

...rsiteit in de samenleving Werkers in het sociale domein krijgen te maken met een zeer diverse groep aan burgers ... Superdiversiteit als nieuwe grootstedelijke realiteit ... ... . Het gaat hierbij onder andere om sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Diversiteit in de samenleving X Visie Volgens Hoffman (2013) is diversiteit de verscheidenheid van mensen. Op het niveau van individuen en groepen (micro- en mesoniveau) is dat al datgene waarin mensen van elkaar verschillen. Het is een term die uitgaat van het verschil, van het 'Diversiteit in de samenleving' biedt de (aankomende) h ... Diversiteit in de samenleving door Lucho Rubio Repáraz ... ... . Het is een term die uitgaat van het verschil, van het 'Diversiteit in de samenleving' biedt de (aankomende) hbo-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën. Het boek geeft een compleet beeld van de context van de superdiverse samenleving en de consequenties voor de sociaal werker in de 21e eeuw. Werkers in het sociale domein krijgen te maken met een zeer diverse groep aan burgers. Het gaat hierbij onder andere om sociale, culturele, religieuze, etnische en genderverschillen. Diversiteit in de samenleving biedt de (aankomende) ho-professional inzicht in de belangrijke concepten, methoden en (sociologische) theorieën voor het succesvol uitoefenen van diens beroep in de 21e eeuw in het ... Koop Diversiteit in de samenleving van Lucho Rubio Repáraz, Siela Ardjosemito-Jethoe, Kathinka Rijk met ISBN 9789023256786. Gratis verzending, Slim studeren. Studystore.nl Diversiteit kan plaatsvinden binnen een samenleving, in de vorm van verschillende etnische groeperingen, maar ook in de natuur. Als mens spreekt van biodiversiteit, gaat het om de verschillende levensvormen, zoals soorten planten of dieren, binnen een ecosysteem. Bij culturele diversiteit gaat het om de verschillende culturen binnen een regio. Het Steunpunt Diversiteit & Leren wil migratie en integratie - in de samenleving en in het onderwijs - in een breder perspectief plaatsen. Omgaan met etnische en culturele diversiteit staat niet op zich, maar moet kaderen in een brede aanpak van omgaan met diversiteit. We besteden specifieke aandacht aan de grootstedelijke situatie. "De diversiteit in de samenleving neemt toe, vraagstukken worden complexer. Het is belangrijk dat je iedereen meeneemt en samen tot oplossingen op maat k...