Gratis elektronische bibliotheek

Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs - Pieter Huisman

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2020
BESTANDSGROOTTE: 3,15
ISBN: 9789012405980
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Pieter Huisman

U vindt hier de pdf van het boek Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs

Omschrijving:

Examencommissies in het hoger onderwijs hebben een centrale rol in de borging van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Leden van de examencommissies worden geacht op de hoogte te zijn van de toepasselijke wetgeving in het hoger onderwijs, zoals de WHW (de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs), maar ook de uitspraken van het centrale rechtscollege, het CBHO (College van Beroep voor het Hoger Onderwijs). Dit boek is een beknopt naslagwerk waarin de wetgeving en de hoofdlijnen van de jurisprudentie worden besproken aan de hand van een aantal thema's. Gestart wordt met de juridische taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de examencommissie naast andere actoren zoals het opleidingsmanagement en de examinatoren. Ook wordt ingegaan op de eisen aan de besluitvorming en de vraag of studenten een beroep kunnen doen op bijvoorbeeld het vertrouwensbeginsel.Onderwerpen zoals vrijstellingen, bindend studieadvies, fraude en de juridische kaders rond toetsing en beoordeling komen aan bod. Rechten en plichten van studenten met een functiebeperking en de rol van examencommissies vormt een apart onderdeel. Steeds wordt kort het wettelijk kader toegelicht, waarna illustratie volgt van de toepassing van de wet aan de hand van casuïstiek van het CBHO.De uitgave is in eerste instantie bedoeld voor leden van examencommissies, secretarissen en andere ondersteuners, maar ook stafleden en management van hoger onderwijsinstellingen en juristen die universiteiten en hogescholen of studenten bijstaan in geschillen kunnen er hun voordeel mee doen.Over de auteur. Pieter Huisman is bijzonder hoogleraar onderwijsrecht vanuit de stichting onderwijsrecht op pluriforme grondslag aan de Erasmus School of Law, Rotterdam, senior adviseur bij Hobeon Den Haag en onderzoeker bij het lectoraat Public Governance van de Haagse Hogeschool. De uitgave maakt onderdeel uit het onderzoekprogramma van genoemd lectoraat naar de veranderende rol van publieke professionals.

...missie Hoger Onderwijs | ISBN 9789012405980 direct en eenvoudig te bestellen bij Boekhandel De Slegte ... HBO-Rechten hbo-opleiding - Zuyd ... . Uniek aanbod (tweedehands) boeken. Examencommissies in het hoger onderwijs hebben een centrale rol in de borging van toetsing en examinering in het hoger onderwijs. Leden van de examencommissies worden geacht op de hoogte te zijn van de toepasselijke wetgeving in het hoger onderwijs, zoals de WHW (de wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderwijs), maar ook de uitspraken van het centrale rechtscollege, het CBHO ... Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs door Pieter Huisman, EAN 9789012405980. Jurid ... Nieuws - Hobeon. Adviesbureau voor strategische ... ... ... Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs door Pieter Huisman, EAN 9789012405980. Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs 1 maand geleden Mede naar aanleiding van de trainingen die hij verzorgt voor Hobéon heeft Pieter Huisman het boek Juridisch Vademecum Examencommissies Hoger Onderwijs geschreven. Juridisch Correct Examineren Implicaties van uitspraken door beroepsorganen in het hoger onderwijs Presentatie op het NVE-congres, 23 november 2017 Henk van Berkel. Even voorstellen ... beslissingen van examencommissies en examinatoren beslissingen van Colloquium Doctum commissies . WHW: CBHO Interventies in het onderwijs: leerproblemen online bestellen bij Donner! Wij gebruiken cookies om deze site optimaal te laten werken. Lees meer in onze Algemene Voorwaarden en ons privacybeleid . Juridisch Vademecum Examencommissie Hoger Onderwijs Uitgevers Sdu Uitgevers. Top 33. De ballade van slangen en zangvogels Broederband 8 - De terugkeer van de Temujai De heren van de tijd Façade Van In Episode 3 Lied voor de vermisten. Net bekeken. Hoop! Droom! Leef! initieel onderwijs: hoger onderwijs als bedoeld in artikel 7.3a; f. [Red: vervallen;] g. instelling voor hoger onderwijs: een bekostigde instelling, opgenomen in de bijlage van deze wet onder a tot en met i of een rechtspersoon voor hoger onderwijs, tenzij uit deze wet het tegendeel blijkt; h. De Examencommissie is verantwoordelijk voor de uitvoering van een complex aan rechtsregels uit de Wet op het Hoger Onderwijs en het Wetenschappe­lijk onderzoek (WHW) en de daarop gebaseerde On­derwijs en Examenregeling (OER) van de onderwijs­instelling waaraan zij verbonden is. In deze bijdrage wor...