Gratis elektronische bibliotheek

Terug naar de bron - M.R. Doeve

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: januari 2018
BESTANDSGROOTTE: 6,19
ISBN: 9789079859740
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: M.R. Doeve

Veel plezier met het gratis lezen van Terug naar de bron M.R. Doeve epub boeken

Omschrijving:

Ontdek wat er gebeurt wanneer we de Bijbel door een Joodse leesbrillezen en trachten te begrijpen; we brengen het Oude Testament weerin harmonie en verbinding met het Nieuwe Testament.In "Terug naar de Bron' wordt de lezer meegenomen op een zoektochtnaar de Joodse Jezus en een Joodse visie op de leer van het nieuweverbond. De laatste jaren is er een groeiende interesse onder christenenin de Messiaanse theologie. Steeds vaker komt men tot de ontdekkingdat het bestuderen van de Bijbel vanuit een Joods cultureel kadertot verrassende "nieuwe' inzichten kan leiden; inzichten die ogenschijn-lijke tegenstrijdigheden in de Bijbel en de christelijke theologie opbevredigende wijze kunnen oplossen en verklaren. Eeuwenlang heefthet "tweedelingsdenken' de theologievorming van het christendombeïnvloed en het is tijd dat we ons van dit denken ontdoen. In dit boekzal de lezer uitgedaagd worden om stil te staan bij traditionele inter-pretaties en leerstellingen, deze kritisch te beschouwen, te evalueren enandere meer scherpere interpretaties - op basis van Schriftbewijsvoeringen lezing vanuit een Joods interpretatiekader - te overdenken. Binnen hetkader van deze zoektocht staat het offerwerk van Jezus en Zijn gebrachtebevrijding van de zonden centraal; in alle studie is Hij ons houvast.

...say: Telkens terug naar de bron 15 december 2014 ... TrendRede 2014: we worden gedwongen terug naar de bron te ... ... . De veranderende samenleving vraagt van christelijke organisaties om te denken vanuit de kern van hun identiteit, schrijft voorzitter van het college van bestuur Rens Rottier. Dat maakt helder waar je als christelijke instelling voor staat. Terug naar de Bron In 'terug naar de bron' wordt de lezer meegenomen op een zoektocht naar de Joodse Jezus en een Joodse visie op de leer van het nieuwe verbond. De laatste jaren is er een groeiende interesse ... Terug naar de Bron - Bresc B.V. ... . De laatste jaren is er een groeiende interesse onder christenen in de Messiaanse theologie. Steeds vaker komt men tot de ontdekking dat het bestuderen van de Bijbel vanuit een Joodse cultureel kader tot verrassende 'nieuwe' inzichten ... De maakbaarheid blijkt eindig, het blijkt meer en meer een desillusie. We gaan van geld en macht als hoogste status naar het hebben en bieden van werkelijke betekenis. We worden als het ware gedwongen terug naar de basis te gaan, naar de kern. Het is daarom dat 'Eigen Kracht' één van de meest genoemde nieuwe begrippen van deze tijd is....