Gratis elektronische bibliotheek

Confucius - Kristofer Schipper

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: mei 2014
BESTANDSGROOTTE: 9,62
ISBN: 9789045704852
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Kristofer Schipper

Het beste pdf boek van Confucius dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Confucius (551-479 v.Chr.) is naast Lao Zi (604-507 v.Chr.?) de beroemdste filosoof van China. Hij is de grondlegger van de humanistische levensbeschouwing die dit land door de eeuwen heen heeft gekenmerkt. De gesprekken (Lunyu) zijn niet alleen de fundamentele, maar ook de meest toegankelijke bron van zijn denken.Confucianisme en taoïsme zijn tegengesteld maar vullen elkaar ook aan. In de geschriften van Lao Zi en Zhuang Zi is er een voortdurende dialoog gaande met Confucius en zijn school. Beide denkrichtingen zijn bepalend voor de Chinese cultuur in het algemeen.Daarbij komt dat het confucianisme opnieuw zeer actueel is geworden. Gedurende de grote omwentelingen van de twintigste eeuw is weliswaar herhaaldelijk getracht aan deze levensbeschouwing een einde te maken en haar zelfs uit te roeien, maar dat bleek onmogelijk te zijn. Zij is veel te diep in de Chinese beschaving geworteld om zomaar te worden tenietgedaan. Sinds een aantal jaren wordt Confucius en zijn school overal weer in ere hersteld en heroveren zij geleidelijk aan de belangrijke positie van weleer. Voor wie de huidige ontwikkelingen in China wil begrijpen, is vertrouwdheid met deze grote culturele traditie een vereiste. Vandaar de noodzaak om nu De gesprekken van Confucius toegankelijk te maken. Kristofer Schipper geeft hier de eerste volledige, rechtstreeks uit het klassiek Chinees gemaakte, Nederlandse vertaling van dit werk en voorziet het van een op de oude exegetische literatuur berustende toelichting. Een vertaling van de nauw met De gesprekken verbonden biografie van Confucius door China's grootste historicus, Sima Qian (ca. 145-87 v.Chr.), is eveneens toegevoegd.

...traditions identified with him, choices about which version of Confucius is authoritative have changed over time, reflecting particular political and social priorities ... Confucius - Ancient History Encyclopedia ... . Geschreven bij Confucius. Het is niet eenvoudig de wijsheden van Confucius geheel te doorgronden. Dat komt, omdat de context waarin deze wijsheden zijn verankerd voor de westerling ver verwijderd is van de perceptie van de moderne mens. Dit keer: Kong Qiu Confucius (551 v.Chr. — 479 v.Chr.), oorspronkelijk Meester Kong, de grondlegger van wat later het confucianisme is gaan heten. Centraal in de l ... Confucius Wijsheden 10 - HCC ... . Dit keer: Kong Qiu Confucius (551 v.Chr. — 479 v.Chr.), oorspronkelijk Meester Kong, de grondlegger van wat later het confucianisme is gaan heten. Centraal in de leer staat de moraal, zowel tussen mensen als binnen de structuur van de staat. Zijn ideeën over familiaire relaties trekt Confucius door naar de samenleving als geheel. Confucius (kənfyo͞o`shəs), Chinese K'ung Ch'iu or K'ung Fu-tzu, Pinyin Kong Fuzi, c.551-479? B.C., Chinese sage. Positive evidence concerning the life of Confucius is scanty; modern scholars base their accounts largely on the Analects, a collection of sayings and short dialogues apparently collected by his disciples, and discard most of the later legends. Confucius Confucius (Latinisering van het Chinees: 孔夫子; pinyin: Kǒng Fūzǐ; Wade-Giles: K`ung-fu-tzu, letterlijk "Meester Kong") (Qufu, 28 september 551 v.Chr. - aldaar, 479 v.Chr.) was een denker en sociaal filosoof uit het oude China, lang vóór de vorming van het Chinese keizerrijk tijdens de Periode van Lente en Herfst en wordt gezien als "... Confucius (551-479 BC), though of noble descent, was born in humble circumstances. He believed that politics is only an extension of morals, and spent ten years travelling through the various states of China spreading his ideas. Confucius heeft prachtige spreuken verzonnen, en die hebben wij hieronder voor een gedeelte weergegeven. Spreuken die gaan over Confucius of die Confucius bedacht heeft zijn meestal erg inspirerend, elke keer als u zo'n spreuk leest dat denkt u waarschijnlijk bij uzelf, ... confucianisme confucianisme zelfst.naamw. [filosofie] leer van Confucius Bron: Wikiwoordenboek - confucianisme. SpellingCorrect gespeld: 'confucianisme ' komt voor in de Woordenlijst Nederlandse Taal van de Taalunie en in de spellingwoordenlijst van OpenTaal. 3 definities op Encyclo1) filosofie van Con... Confucius conceived these qualities as the foundation needed to restore socio-political harmony. Like many contemporaries, Confucius saw ritual practices as efficacious ways to access Tian, but he thought that the crucial knot was the state of meditation that participants enter prior to engage in the ritual acts. Confucius leefde van 551 V. Chr. Tot 479 V. Chr. Zijn ideeën en uitspraken werden pas decennia na zijn dood gebundeld. Grote denkers van de 20ste eeuw vergelijken de invloed van Confucius op de Chinese geschiedenis, met de invloed die Socrates had in het Westen. Confucius werd geboren in de provincie Lu ( in het zuiden van de provincie Shandong ). Confucius' Works. It was whilst he was teaching in his school that Confucius started to write. Two collections of poetry were the Book of Odes (Shijing or Shi king) and the Book of Documents (Shujing or Shu king).The Spring and Autumn Annals (Lin Jing or Lin King), which told the history of Lu, and the Book of Changes ( Yi Jing or Yi king) was a collection of treatises on divination....