Gratis elektronische bibliotheek

Autonomie - Henk Smeijsters

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 8,23
ISBN: 9789044127041
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Henk Smeijsters

U kunt het boek Autonomie downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

De wereld heeft op zijn fundamenten geschud. De kredietcrisis heeft laten zien hoe het financieel - economische bouwwerk als dominostenen om kan vallen. De aantasting van de natuur confronteert de mens met verregaande consequenties, die nauwelijks te overzien zijn. Men heeft nu de mond vol over politieke, financiële, economische en technische maatregelen, over het aan banden leggen van hedge funds, drempels in de weg en rekeningrijden om de files te beheersen, spaarlampen en zonnepanelen om het energieverbruik te verminderen. Met dit boek richt zich op de individuele mens, hoe hij anders kan leven, gelukkig kan zijn en daardoor economische rampen en milieurampen kan voorkomen. Het gaat over autonome zelfbepaling en inspireert het individu om een levenskunst te ontwikkelen die leidt tot duurzaam geluk en zingeving in leven en werken, individueel en sociaal, onafhankelijk van overmatige productie en consumptie. Als we over het vermogen beschikken om onze waarneming te verdiepen, hebben we in ons leven minder nodig om gelukkig te zijn. Het boek is kritisch, prikkelend en uitdagend et zet mensen aan het denken. Het is geschreven tegen de achtergrond van de filosofie van de levenskunst en positieve psychologie, met een stimulans om die in het dagelijkse leven toe te passen.

...e verbinden en interprofessioneel leren rondom deze thematiek te versnellen ... Mentaal welbevinden - autonomie ... . Autonomie-ondersteunende ouders zullen een zinvolle verantwoording geven als ze een taak opleggen die het kind niet spontaan zou uitvoeren. Een dergelijke uitleg verhoogt het begrip en het inzicht in de noodzaak van de opgedragen taak, waardoor het kind op meer vrijwillige wijze de taak zal uitvoeren. Autonomie is van alles en iedereen los helemaal je eigen zin kunnen doen. Niet gehinderd door regels, verplichtingen of relaties. Als je autonomie ... Autonomie - de betekenis volgens Redactie Ensie ... . Niet gehinderd door regels, verplichtingen of relaties. Als je autonomie zo opvat is een rijk leven een solitair leven, geheel in de lijn met de gedachten van Plato, waarbij je gericht bent op beheersing en controle, ... Autonomie is prima, maar mag echter niet tot eenzaamheid leiden. Dit artikel is een bewerking van het artikel 'Autonomie en afhankelijkheid' van Berna Sol. Tevens vindt u de visie van Etsel. Ouderenzorg en autonomie Autonomie betekent maximale vrijheid of ruimte. Respect voor autonomie betekent ook dat een volwassene een kind voor vol aanziet en rekening houdt met zijn gevoelens, wensen en ideeën en daarover met het kind in gesprek gaat. Het is ook belangrijk om een kind voor te bereiden op de dingen die komen gaan en een kind een eigen inbreng in de gang van zaken te geven, zodat het niet volledig afhankelijk is van wat een volwassene wil doen. Autonomie, het eerste werk van Beate Rössler dat in het Nederlands wordt uitgegeven, is een 'essay over het vervulde leven'. Veel dingen in ons leven bepalen we niet zelf. Soms doen we dingen tegen onze wil, bijvoorbeeld omdat we ertoe verplicht worden door leidinggevenden of door overheden. Autonomie is persoonlijke ontwikkeling. U kunt er tal van boeken en artikelen op naslaan maar autonomie wordt vaak uitgelegd als een soort zelfbeschikkingsrecht. En die uitleg roept meteen tal van vragen op. Dat komt omdat het een eenzijdige uitleg is. Naar onze mening is autonomie een veel breder begrip. Vertalingen van 'autonomie' in het gratis Nederlands-Engels woordenboek en vele andere Engelse vertalingen. Autonomie: Vrijheid hebben om eigen keuzes te maken, datgene doen wat bij je past. Maar ook zelf regie houden, planning en verantwoordelijkheid nemen. Verbondenheid: We willen graag ergens bijhoren. Ons betrokken voelen. Bij het gezin, bij ouders, bij vrienden en bij het werk. Die behoef... Autonomie betekent: het recht om zelf te bepalen wat je doet. Als je respect hebt voor de autonomie van het kind, wil dat zeggen dat je respect hebt voor wie het kind is, voor de eigenheid van het kind en voor wat het kind wil. Het ene kind is wat drukker, wat onderzoekender, het andere kind wat meer afwachtend. Autonomie, het eerste werk van Beate Rössler dat in het Nederlands wordt uitgegeven, is een 'essay over het vervulde leven'. Veel dingen in ons leven bepalen we niet zelf. Soms doen we dingen tegen onze wil, bijvoorbeeld omdat we ertoe verplicht worden door leidinggevenden of door overheden. Autonomie en werk. Deel vijf vloeit uit het deel over kapitalisme, heet Negen tot vijf tot negen en gaat over werk. In veel organisaties is steeds meer ruimte voor autonomie, maar hier krijgt autonomie zo'n beetje dezelfde vorm als autonome regio's: de vrijheid wordt van bovenaf gegeven, in plaats van van onderaf genomen. Autonomie in de onderwijspraktijk Autonomie betekent dus het 'zelf kunnen' en 'zelfstandig zijn'. In het onderwijs is het van belang om dit op verschillende manieren vorm te geven. Bij rekenen kun je bijvoorbeeld werken met een weektaak. Hierop staat heel duidelijk beschreven welke niveaugroep wat moet doen en in welke boeken. Autonomie van Beate Rössler, 9789024419197 voor € 34,90 bij Boom Filosofie. Geen verzendkosten vanaf € 20,-. Autonomie. Pas wanneer men het gevoel heeft het eigen gedrag te kunnen bepalen zal men ook taken uit willen voeren omwille van de taak zelf. Door te voldoen aan deze drie basisbehoeften, ontstaat intrinsieke motivatie. 1 Deci, E.L., & Ryan, R.M. (2000). Autonomie als oplossing voor alles. Helaas lees ik erg weinig over de toepassing van meer autonomie in de praktijk. Inderdaad zou veel autonomie in sommige situaties goed zijn. Maar in andere situaties zou dat waarschijnlijk juist niet werken, en is een traditionele hiërarchische aansturing veel beter. In de TA bestaat autonomie uit een samenspel van spontaniteit, intimiteit, bewustzijn, compassie, eigenaarschap en integriteit. Je krijgt no...