Gratis elektronische bibliotheek

De forensisch accountant - Pheijffer M.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 5,91
ISBN: 9789020018745
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Pheijffer M.

Alle Pheijffer M. boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Bij bestudering van de literatuur over het onderwerp forensische accountancy, grotendeels bestaande uit relatief kleine publicaties in diverse periodieken bleek dat de diverse auteurs die over dit onderwerp hebben geschreven, telkens slechts aan een klein gedeelte van dit onderwerp aandacht hebben besteed. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een eenduidige definitie van `forensische accountancy'.In het kader van dit boek zijn diverse publicaties geanalyseerd, wat heeft geleid tot een definitie van `forensische accountancy', een indeling van de soorten onderzoek waarmee de forensische accountant zich in de praktijk bezighoudt en een opsomming van de aan de forensische accountant te stellen eisen. De behandeling van de diverse onderwerpen heeft met name vanuit een strafrechtelijk perspectief plaatsgevonden.De behandeling van de diverse onderwerpen is zeker niet uitpuntend, mede omdat de ontwikkelingen op dit vakterrein snel gaan. Het boek beoogt dan ook een eerste aanzet tot een theoretische inkadering van hetgeen het vakgebied forensische accountancy omvat.

...nciële criminaliteit. De opleiding beoogt nadrukkelijk niet om van juristen ook accountants te maken of omgekeerd ... Forensische accountancy en advocatuur ... . Controle. Doel van de accountantscontrole van een jaarrekening is het verschaffen van zekerheid over de getrouwheid ervan, zodat de ondernemingsleiding, aandeelhouders, banken, beleggers, crediteuren, subsidieverstrekkers, enz. de jaarrekening kunnen gebruiken voor hun beslissingen. Wanneer een accountant een jaarrekening controleert, legt hij zijn oordeel vast in een controleverklaring. Vacatures voor Forensische accountant. dé zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100.000 werkgevers. Vacat ... Fraude of corruptie, waarom zou ik een forensisch ... ... . Vacatures voor Forensische accountant. dé zoekmachine met alle vacatures van meer dan 100.000 werkgevers. Vacatures voor Forensische accountant. Vacature / Wat: Waar: ... Wij zijn op zoek naar een ANIOS forensische zorg in de regio van Utrecht. Het betreft een functie voor de duur van minimaal 6 maanden voor 32 2 dagen geleden. Vacatures Forensisch accountant. Zoeken binnen 225.000+ actuele jobs in Nederland en in het buitenland. Snel & eenvoudig. Fulltime baan, parttime baan, tijdelijke baan. Competitief salaris. Informatie over de werkgevers. Werk vinden: Forensisch accountant - is makkelijk! Het voorpagina-artikel in het FD van maandag 16 maart 2015 verbaast niet echt. Zolang het vakgebied 'forensische accountancy' bestaat is het ook een bron van controverse. In de eerste jaren, tussen 1993 en 2002, vochten verschillende forensische accountants elkaar de tent uit. Een poging forensisch accountants te verenigen in een eigen 'instituut' of 'gespreksgroep', onder […] De rol van forensisch accountants bij de bestrijding van faillissementsfraude mr. Dick Alblas AA, Director Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. Expert op het gebied van fraude en insolventierecht. Tussen private forensisch accountants en hun collega's binnen politie en justitiediensten kan veel beter worden samengewerkt. Forensische accountants worden in die situaties nogal eens door rechtbanken benoemd om helderheid te bieden. In dit artikel wordt ingegaan op een aantal basisbeginselen rond de forensische accountancy, onderzoek en een aantal aandachtspunten die van belang kunnen zijn voor het succesvol inschakelen van een forensisch accountant. De forensische accountants van Contzé & Partners zijn getraind in het opsporen van financiële en economische delicten om daarbij de feiten die hebben geleid tot het incident/fraude te achterhalen en op een dusdanige wijze te onderbouwen en te documenteren dat zij in een juridisch (straf)procedure kunnen worden ingebracht. U wilt dan snel en adequaat inzicht in de aard, omvang en impact van de onregelmatigheden. BDO FLS kan u helpen de feiten in beeld te krijgen en schade te voorkomen. Onze financieel forensische specialisten voeren onderzoek uit via van onder meer financiële analyse, data-analytics en het voeren van interviews. forensisch accountant - Iemand die administratieve gegevens - of het gebrek eraan - probeert te herleiden tot personen. De bevoegdheden van deze beroepsgroep zijn moeilijk te regelen, omdat wordt gehandeld in het schemergebied tussen pure accountancy en de opsporing van frauduleuze handelingen. forensisch accountant Forensisch accountant inschakelen via Centraal Meldpunt Nederland: Meld.nl. Voor Forensisch opsporing en onderzoek bij fraude, geschillen, schade- en integriteitskwesties kunt u een forensisch accountant inschakelen. Bestrijding van fraude bestaat uit een viertal fasen: inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek. De forensisch accountant en letselscha-de is geen dagelijkse combinatie, maar kan tot een prima resultaat leiden als het om het bedrijfseconomische deel ervan gaat, dus bijvoorbeeld ingeval van bedrijfsschade ten gevolge van letsel geleden door ondernemers en DGA's. Ik heb beschreven wat ik in de forensische accountancy heb geleerd over het doen De forensisch accountant als gedaagde in civielrechtelijke procedures. 136 C: De forensisch accountant als procespartij, getuige of deskundige, in juridische procedures. 141 4.9. Inleiding en vraagstelling. 141 4.10. Korte typering van het bewijsrecht in de drie juridische disciplines. 142 Forensisch accountant Ministerie van Justitie en Veiligheid, Openbaar Ministerie Functieomschrijving Misdaad mag niet lonen. Daarom zet het Openbaar Ministerie zich in om criminele winsten van veroordeelde criminelen af te pakken. Als forensisch accountant sta jij de officieren van justitie bij met financieel-economisch advies. Periodiek komen ervaren accountants, werkzaam in het forensische werkveld, bijeen om te discussiëren over vraagstukken waar zij in de praktijk tegen aan lopen en zorg te dragen voor gelijke belangen tussen de forensische accountants. Hiervoor werkt de Kamer eveneens nauw samen met het NBA om vigerende wet- en regelgeving waar nodig te ... forensisch accountant Voor Forensisch opsporing en onderzoek bij fraude, geschillen, schade- en integriteitskwesties kunt u een forensisch accountant inschakelen. Bestrijding van fraude bestaat uit een viertal fasen: inventarisatie, preventie, detectie en onderzoek. Het onderzoek draait om ide...