Gratis elektronische bibliotheek

De forensisch accountant - Pheijffer M.

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: none
BESTANDSGROOTTE: 6,73
ISBN: 9789020018745
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Pheijffer M.

Alle Pheijffer M. boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Bij bestudering van de literatuur over het onderwerp forensische accountancy, grotendeels bestaande uit relatief kleine publicaties in diverse periodieken bleek dat de diverse auteurs die over dit onderwerp hebben geschreven, telkens slechts aan een klein gedeelte van dit onderwerp aandacht hebben besteed. Zo ontbreekt er bijvoorbeeld een eenduidige definitie van `forensische accountancy'.In het kader van dit boek zijn diverse publicaties geanalyseerd, wat heeft geleid tot een definitie van `forensische accountancy', een indeling van de soorten onderzoek waarmee de forensische accountant zich in de praktijk bezighoudt en een opsomming van de aan de forensische accountant te stellen eisen. De behandeling van de diverse onderwerpen heeft met name vanuit een strafrechtelijk perspectief plaatsgevonden.De behandeling van de diverse onderwerpen is zeker niet uitpuntend, mede omdat de ontwikkelingen op dit vakterrein snel gaan. Het boek beoogt dan ook een eerste aanzet tot een theoretische inkadering van hetgeen het vakgebied forensische accountancy omvat.

...leerd feitenonderzoek te doen in financiële en dataomgevingen, waarbij vanuit het onderzochte fenomeen wordt gespeurd naar mogelijke betrokkenheid van personen, en daarover verslag wordt gedaan op een wijze die past in een rechtsgang ... Forensische accountancy en advocatuur ... . Stel, uw organisatie krijgt te maken met fraude, integriteitsschendingen, corruptie of andere onregelmatigheden waarbij geld in het spel is. Dan wilt u natuurlijk weten wat er precies is gebeurd, hoe dat is gebeurd en wat de gevolgen zijn. En dat vereist gedegen en objectief financieel forensisch onderzoek. Verstegen Forensics heeft de hiervoor benodigde expertise in […] In het Financieele Dagblad van 4 maart 2010 schreven wij, in reactie op een artikel van 25 febru ... Fraude of corruptie, waarom zou ik een forensisch ... ... . En dat vereist gedegen en objectief financieel forensisch onderzoek. Verstegen Forensics heeft de hiervoor benodigde expertise in […] In het Financieele Dagblad van 4 maart 2010 schreven wij, in reactie op een artikel van 25 februari 2010 van advocaten Cees van Bavel en Diederik van Omme, over de vraag of de toepassing van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft) een bedreiging vormt voor de praktijk van private forensische accountants. Jeroen Recourt heeft Kamervragen gesteld over de uitzondering op de Wwft meldplicht voor forensisch accountantsonderzoek als de forensisch accountant werkt voor een advocaat die zijn cliënt in rechte bijstaat. Hij voorziet wellicht misbruik van het verschoningsrecht van advocaten door de accountant. Forensische accountancy. J. Westerink AA MA CFE, forensisch accountant ... Na de zomer van 2015 wordt onder auspiciën van partner ForensicPlaza B.V. te Apeldoorn wederom de succesvolle Training Opsporen en Afpakken (TOA) georganiseerd. ... Beroepsorganisatie van Accountants. U kunt de toegevoegde waarde en beperkingen van de forensische accountancy in het kader van de rechtshandhaving schrijven, uitleggen en beoordelen; U kunt aan de hand van casuïstiek concreet duiden of en hoe een forensisch accountant een bijdrage kan leveren aan de preventie en of detectie van delicten als fraude en witwassen, alsmede tegen wel...