Gratis elektronische bibliotheek

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen - J.M. Cladder

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: december 2009
BESTANDSGROOTTE: 7,9
ISBN: 9789026522222
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J.M. Cladder

U kunt het boek Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen downloaden in pdf epub formaat na gratis registratie

Omschrijving:

Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen geeft een goed leesbaar en gedegen overzicht van de stand van zaken binnen de (cognitieve) gedragstherapie. In deze zevende druk is de tekst van 1998 aangepast aan de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en de actuele klinische praktijk. Door veelvuldig gebruik van cases en verbatim therapiegedeeltes gaat de theorie leven en wordt inzichtelijk welke mogelijkheden de verschillende technieken bieden. Het gedragstherapeutisch proces is herschreven en uitgebreid met richtlijnen voor het schrijven van een N=1-studie, iets wat iedere gedragstherapeut zou moeten kunnen. Daarnaast is er veel aandacht voor de oplossingsgerichte benadering. Het hoofdstuk operante technieken is verduidelijkt met nieuwe voorbeelden van Kazdin en Patterson.Deel 2 over toepassingen begint met de mediatietherapie, waarbij de parent management training is aangevuld met onder meer Triple-P en Kids' Skills, en met oplossingsgerichte oudercursussen. Het hoofdstuk over gedragstherapeutische speltherapie is herschreven als kindgerichte schematherapie, met voorbeelden van seksueel misbruik, hechtings-, KOPP- en chronische problematiek, en besluit met een verslag van een oplossingsgerichte speltherapiesessie van de kinderpsychiater Thérèse Steiner. Bij individuele therapie met adolescenten is het letterlijke gesprek van Steve de Shazer met een drugsverslaafde adolescent opgenomen. Het hoofdstuk groepstherapie is aangevuld met het Vrienden-programma, groepen voor kinderen met PDDNOS en ADHD, cognitieve vaardigheidstraining en oplossingsgerichte kindergroepen. Het hoofdstuk over gezinstherapie is aangevuld met de functionele gezinstherapie, de geweldloosverzet-methode en een letterlijk weergegeven oplossingsgericht gezinsgesprek van Insoo Kim Berg met een schoolweigerende puber, een depressieve werkeloze vader en een boze overwerkte moeder. De ontwikkelingen in e-therapy komen onder meer aan bod in het project PratenOnline, voor depressieve en angstige pubers.Deel 3 over specifieke stoornissen is uitgebreid van 40 naar 51 alfabetisch gerangschikte onderwerpen, waarmee het klachtgerichte aspect van de cognitieve gedragstherapie tot zijn recht komt. Het Aanhangsel geeft veel praktische hulpmiddelen en besluit met de vertaalde Child Outcome Rating Scale (CORS) en Child Session Rating Scale (CSRS). Kortom, een onmisbaar boek voor de praktijk!Hans Cladder, Marja Nijhoff-Huijsse en Guido Mulder zijn allen werkzaam als psychotherapeut.

...keers-)ongeval, ernstige ziekte, verlies van een dierbare door bijvoorbeeld het Coronavirus, geweld in het gezin, seksueel misbruik of een vlucht naar een ander land vanwege oorlogsgeweld, kunnen ze last krijgen van ... Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen, 8e ... ... ... Ook het modulaire werken dat protocolmatige en gepersonaliseerde behandeling integreert, krijgt ruime aandacht. Daarnaast worden de nieuwste ontwikkelingen in de cognitieve gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen beschreven en onderbouwd met recent onderzoek. Prins, Bosch & Braet (2018) Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Bohn Stafleu van Loghum. Keijsers, Vossen & Keijsers (2012), Helpen veranderen, motiveringsstrategieen in de psychot ... Studystore | Cognitieve gedragstherapie met kinderen en ... ... . Prins, Bosch & Braet (2018) Methoden en technieken van gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen. Bohn Stafleu van Loghum. Keijsers, Vossen & Keijsers (2012), Helpen veranderen, motiveringsstrategieen in de psychotherapie. Boom. Stallard, P. (2006): Werkboek Denk goed-voel je goed. Cognitieve gedragstherapie voor kinderen en jongeren. Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen (8e druk). Amsterdam: Pearson Assessment and Information B.V. ISBN: 9789043036757. De cursus wordt ondersteund met een digitale leeromgeving. Zo heb je altijd toegang tot het lesrooster, digitale literatuur en contact met mededeelnemers en docenten. De basiscursus cognitieve gedragstherapie vormt het cursorisch deel van de opleiding tot (aspirant)-cognitief gedragstherapeut. In de basiscursus maakt de cursist kennis met de denk- en werkwijze welke in het algemeen wordt gehanteerd binnen de cognitieve gedragstherapie. De basiscursus bestaat uit twee delen, een eerste inleidend deel, welke zich richt op het aanleren van de theoretischelees ... In de cursus is aandacht voor de cognitief gedragstherapeutische behandeling van kinderen, jeugdigen en volwassenen. Blended learning: snel en effectief op uw persoonlijke leerdoel af Deze basiscursus cognitieve gedragstherapie is opgezet volgens het blended learning concept. Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie Kind & Jeugd In de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie Kind en Jeugd leert u het toe passen van het cognitief gedragstherapeutisch proces specifiek bij kinderen, jeugdigen en hun systeem. U leert vanuit een getrapte benadering de basisprincipes en interventies zodat u, onder supervisie, eenvoudige cognitieve gedragstherapieën uit kunt voeren op een ... Cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen geeft een goed leesbaar en gedegen overzicht van de stand van zaken binnen de (cognitieve) gedragstherapie. In deze zevende druk is de tekst van 1998 aangepast aan de actuele wetenschappelijke ontwikkelingen en de actuele klinische praktijk. De gedragstherapie bij kinderen en jeugdigen wordt theoretisch helder ingekaderd, systematisch beschreven en geïllustreerd met casuïstiek van uiteenlopende emotionele en gedragsproblemen. Dit boek geeft antwoord op de cruciale vraag naar de samenhang tussen protocolmatig werken en individueel behandelen. Ook de nieuwste ontwikkelingen zijn beschreven, en gestaafd met de meest recente ... Basiscursus Cognitieve Gedragstherapie met aandacht voor kinderen en jeugdigen (ID nummer: 360130) Type cursus. Cursus met (fysieke ... In het praktische werken in de cursus zal de aandacht uitgaan naar het werken met kinderen en jeugdigen en hun ouders. ... · in principe zicht heeft op en om kan gaan met het cognitief gedragstherapeutische ... 18 cognitieve gedragstherapie met kinderen en jeugdigen 1.1.1 Het gedragstherapeutisch proces in schema Voordat een behandeling van kinderen of jeugdigen kan starten, moet eerst onder-zocht zijn waardoor de problemen veroorza...