Gratis elektronische bibliotheek

Evidence-based richtlijnontwikkeling - J. van Everdingen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2004
BESTANDSGROOTTE: 4,91
ISBN: 9789031342099
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. van Everdingen

Alle J. van Everdingen boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Nederland loopt al jaren mee in de voorhoede van richtlijnontwikkeling. In de jaren negentig was er sprake van een snelle groei van richtlijnen en protocollen, met als gevolg dat er veel variatie tussen richtlijnen onderling over eenzelfde onderwerp aan te tonen was. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat richtlijnmakers zich zijn gaan inspannen om samen te werken en uniformiteit na te streven in de wijze waarop richtlijnen totstandkomen en worden gepubliceerd. De methode van evidence¿based richtlijnontwikkeling is hierbij de norm.Dit boek Evidence¿based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk speelt in op drie behoeften bij zorgverleners: de behoefte aan houvast in de directe patiëntenzorg, de behoefte aan eenduidigheid en de behoefte aan houvast in onderhandelingen. Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel bevat een aantal algemene hoofdstukken, gevolgd door deel twee waarin de voorbereidingsfase van richtlijnontwikkeling wordt uitgediept. Deel drie behandelt het ontwikkelen van een richtlijn en deel vier schenkt aandacht aan de implementatie en toepassing van de richtlijn. In deel vijf komt de evaluatie van richtlijnen aan de orde.Evidence¿based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk is niet alleen bedoeld voor instanties en verenigingen die richtlijnen opstellen, maar ook voor degenen die praktisch of beleidsmatig werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die aan richtlijnontwikkeling een belangrijke plaats toekennen in het kwaliteitsdenken

...complex proces, waarbij bewijsvoering uit de literatuur wordt gecombineerd met de kennis, ervaring en mening van professionals uit verschillende beroepsgroepen en patiënten ... EBRO training | Federatie Medisch Specialisten ... . Het verlenen van goede zorg verloopt tegenwoordig over veel schijven en steeds vaker moet verantwoording over de zorgverlening worden afgelegd. Om zorgverleners houvast te bieden stellen de beroepswetenschappelijke verenigingen en koepels in samenspraak met patiëntenverenigingen sinds enkele decennia richtlijnen op. Richtlijnen hebben daarmee een belangrijke plaats gekregen in de ... Evidence-based richtlijnontwikkeling Welkom op de website van PROVA PROVA is een onafhankelijk bureau, ... Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling | mijn-bsl ... . Richtlijnen hebben daarmee een belangrijke plaats gekregen in de ... Evidence-based richtlijnontwikkeling Welkom op de website van PROVA PROVA is een onafhankelijk bureau, dat onder meer wetenschappelijke verenigingen, patiëntenverenigingen, instellingen en intermediairen in de gezondheidszorg ondersteunt bij de ontwikkeling van diverse kwaliteitsproducten. Vanaf 2001 wordt het platform gefinancierd vanuit het richtlijnprogramma van de Orde van Medisch Specialisten via een subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Toen werd ook een passender naam bedacht, het 'EBRO-platform', dat staat voor 'evidence-based richtlijnontwikkeling'. Zie ook het rapport "Addendum 'Methodiek op Ouderen afgestemde Richtlijnontwikkeling' bij Medisch Specialistische Richtlijnen 2.0" of de samenvatting van dit document. Bron: Inleiding evidence-based medicine: klinisch handelen gebaseerd op bewijsmateriaal, M. Offringa, R.J.P.M Scholten, W.J.J. Assendelft, Bohn Stafleu van Loghum, 2008 De methode van evidence-based richtlijnontwikkeling is hierbij de norm.Dit boek Evidence-based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk speelt in op dr...