Gratis elektronische bibliotheek

Evidence-based richtlijnontwikkeling - J. van Everdingen

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: oktober 2004
BESTANDSGROOTTE: 4,32
ISBN: 9789031342099
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: J. van Everdingen

Alle J. van Everdingen boeken die u van ons leest en download

Omschrijving:

Nederland loopt al jaren mee in de voorhoede van richtlijnontwikkeling. In de jaren negentig was er sprake van een snelle groei van richtlijnen en protocollen, met als gevolg dat er veel variatie tussen richtlijnen onderling over eenzelfde onderwerp aan te tonen was. Dit inzicht heeft ertoe geleid dat richtlijnmakers zich zijn gaan inspannen om samen te werken en uniformiteit na te streven in de wijze waarop richtlijnen totstandkomen en worden gepubliceerd. De methode van evidence¿based richtlijnontwikkeling is hierbij de norm.Dit boek Evidence¿based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk speelt in op drie behoeften bij zorgverleners: de behoefte aan houvast in de directe patiëntenzorg, de behoefte aan eenduidigheid en de behoefte aan houvast in onderhandelingen. Het boek is opgebouwd uit vijf delen. Het eerste deel bevat een aantal algemene hoofdstukken, gevolgd door deel twee waarin de voorbereidingsfase van richtlijnontwikkeling wordt uitgediept. Deel drie behandelt het ontwikkelen van een richtlijn en deel vier schenkt aandacht aan de implementatie en toepassing van de richtlijn. In deel vijf komt de evaluatie van richtlijnen aan de orde.Evidence¿based richtlijnontwikkeling, een leidraad voor de praktijk is niet alleen bedoeld voor instanties en verenigingen die richtlijnen opstellen, maar ook voor degenen die praktisch of beleidsmatig werkzaam zijn in de gezondheidszorg en die aan richtlijnontwikkeling een belangrijke plaats toekennen in het kwaliteitsdenken

...ransparant te worden weergegeven in de richtlijn ... EBRO training | Federatie Medisch Specialisten ... . Dat is in essentie wat ... Evidence based richtlijnen, klinische paden, zorgprogram-ma's en zorgprotocollen Een begripsafbakening Van het medisch, paramedisch, kinesitherapeutisch en verpleegkundig handelen wordt in toenemende mate verwacht dat het 'evidence based' is. Dat wil zeggen dat het is gefundeerd op resultaten van wetenschappelijk onderzoek (Brandsma ... Formulieren voor het beoordelen van studiekw ... Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling | mijn-bsl ... ... Formulieren voor het beoordelen van studiekwaliteit ("risk of bias") Voor haar interventiereviews gebruikt Cochrane de zogenoemde "Risk of bias tool" die te vinden is in hoofdstuk 8.5 van het Cochrane Handbook for Systematic Reviews of Interventions.Deze lijst onderscheidt zich van andere lijsten in het beoordelen van de items "blinding" en "incomplete outcome data" voor iedere ... Evidence-based richtlijnontwikkeling door het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (kngf) en het Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen (knov) vindt plaats binnen ... Cursus Evidence based richtlijnontwikkeling voor procesbegeleiders Sonja Kersten, landelijk richtlijncoördinator 3 juni 2010 Evidence tabel Evidence tabellen Samenvatting van de literatuur met mate van bewijskracht Common format evidence tabel gebruiken Evidence tabel opstellen in het Engels!!! Handboek evidence-based richtlijnontwikkeling Een leidraad voor de praktijk. Editors: van Everdingen, J.J.E., Dreesens, D.H.H., Burgers, J.S., Swinkels, J.A., van ... De module 'basiscursus evidence-based richtlijnontwikkeling' reikt u de kennis en vaardigheden aan die nodig zijn voor het ontwikkelen van een richtlijn. Inhoud In deze basismodule komen de volgende onderwerpen aan de orde: Algemene inleiding over evidence-based richtlijnontwikkeling; GGZ-richtlijnen biedt u toegang tot de multidisciplinaire evidence based richtlijnen voor de diagnostiek en behandeling van patiënten met psychische stoornissen. Deze richtlijnen zijn ontwikkeld onder auspiciën van de Landelijke Stuurgroep en/of het Trimbos-instituut. Alle richtlijnen zijn te downloaden en op te slaan als PDF. Vergelijken - Evidence-based richtlijnontwikkeling ISBN: 9789031342099 - Nederland loopt al jaren mee in de voorhoede van richtlijnontwikkeling. In de jaren negentig was er sprake van een snelle groei van richtlijnen en protocollen, met als gevolg dat… Pallas is expert in het uitvoeren en begeleiden van de ontwikkeling van evidence-based richtlijnen, 'guidance' documenten, kwaliteitsstandaarden en protocollen voor onder meer diagnose en behandeling van medische aandoeningen. De docenten van de EBRO-training hebben veel ervaring met evidence based richtlijnontwikkeling in het medisch-specialistische domein. Zij zijn goed op de hoogte van de methodiek van richtlijnontwikkeling en de laatste ontwikkelingen op dat gebied. Cursusdata 2020. Dinsdag 22 september Vrijdag 20 november. Kosten...