Gratis elektronische bibliotheek

Methodisch handelen in de logopedie - Henriëtte Kuiper

PRIJS: GRATIS
FORMAAT: PDF EPUB MOBI
DATUM VAN PUBLICATIE: april 2017
BESTANDSGROOTTE: 7,50
ISBN: 9789023255277
TAAL: NEDERLANDS
AUTEUR: Henriëtte Kuiper

Het beste pdf boek van Methodisch handelen in de logopedie dat u hier kunt vinden

Omschrijving:

Methodisch handelen in de logopedie 4e druk is een boek van Henriëtte Kuiper uitgegeven bij Koninklijke van Gorcum. ISBN 9789023255277 Logopedisten behandelen cliënten met stem-, spraak-, taal- en gehoorproblemen, met neurologische problemen als afasie, dysartrie en cliënten met slikstoornissen. Ze werken in het speciaal (basis)onderwijs, de eerstelijns en tweedelijns zorg en in de intramurale gezondheidszorg.Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie. Het is een praktisch boek, overzichtelijk opgebouwd met duidelijke voorbeelden en oefenopdrachten.Deze vierde druk is geactualiseerd op grond van nieuwe ontwikkelingen in de beroepspraktijk, waaronder Evidence Based Logopedie, Directe Toegankelijkheid, de nieuwe Richtlijn logopedische dossiervorming en het beroepsprofiel. Eenheidvan taal en denken is nodig bij interdisciplinaire samenwerking en komt bovendien ten goede aan de cliënt. Daarom is er speciale aandacht voor het handelen in termen van ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health)en ook voor ICF-CY (for Children and Youth).Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten Logopedie. Docenten aan de opleiding Logopedie en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. In Kwaliteitskringen Logopedie gebruiken logopedisten dit boek bij collegiale consultatie rond casuïstiek. Over de auteurHenriëtte Kuiper werkte als logopedist in Groningen en in Thessaloniki. Als docent aan de opleiding Logopedie in Groningen ontwikkelde zij samen met collega's het studieonderdeel Methodisch handelen. Als andragoloog houdt zij zich bezig met kwaliteitszorg, methodiekontwikkeling, aansluiting tussen opleiding en arbeidsmarkt, en met veranderingsprocessen in therapie en onderwijs.

...gopedie en les beroep en opleiding logopedie het beroep sinds 1-8-2011 dtl= directe toegankelijkheid logopedie het doel van Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist ... Methodisch handelen in de logopedie - Henriëtte Kuiper ... ... . Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie. Het is een praktisch boek, overzichtelijk opgebouwd met duidelijke voorbeelden en oefenopdrachten. Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuïstiek en voor evaluatie. Docenten aan logopedie-o ... Boek Methodisch handelen in de logopedie Les 1 - - NCOI ... ... . Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuïstiek en voor evaluatie. Docenten aan logopedie-opleidingen en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. Een samenvatting van het boek van Henriëtte Kuiper: Methodisch handelen in de Logopedie. Er wordt uitgebreid een casus beschreven en uitgewerkt volgens de stappen van het Methodisch Logopedisch handelen. Dit document biedt een goede steun en als voorbeeld hoe je te werk kan gaan volgens de stappen van MLH. Let op - Plagiaat is strafbaar. Methodisch handelen in de logopedie is geschreven ter ondersteuning van het professionele handelen van de logopedist. Het boek biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, reflectie en evaluatie. Het is een praktisch boek, overzichtelijk opgebouwd met duidelijke voorbeelden en oefenopdrachten. In de logopedische standaarden staan de stappen van het methodisch logopedisch handelen beschreven. Ze beschrijven het zorgproces, niet hoe de logopedist inhoudelijk moet handelen. De standaarden maken het mogelijk om het verschil tussen de feitelijke en gewenste zorgverlening vast te stellen. Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuïstiek en voor evaluatie. Docenten aan logopedie-opleidingen en stagebegeleiders gebruiken dit boek bij onderlinge afstemming. Methodisch handelen in de logopedie is primair een studieboek voor studenten logopedie. Het biedt een referentiekader voor systematische diagnostiek en behandeling, voor reflectie op casuïstiek en voor evaluatie. Docente...